5 นิ้วมือคนเราบอกอะไรได้บ้าง?

นิ้วหัวแม่มือบ่งชี้ถึง บุคลิกภาพ ความมุ่งหวัง พลังชีวิต

นิ้วชี้บ่งชี้ถึง จิตสำนึก ทัศนคติ

นิ้วกลางบ่งชี้ถึง ไหวพริบ สติปัญญา

นิ้วนางบ่งชี้ถึง จินตนาการ ความละเมียด ละไม ในอารมณ์

นิ้วก้อยบ่งชี้ถึง เซ็กส์ และประสาทสัมผัส หรือลางสังหรณ์