5 นิ้วมือคนเราบอกอะไรได้บ้าง?นิ้วหัวแม่มือบ่งชี้ถึง บุคลิกภาพ ความมุ่งหวัง พลังชีวิตนิ้วชี้บ่งชี้ถึง จิตสำนึก ทัศนคติ

นิ้วกลางบ่งชี้ถึง ไหวพริบ สติปัญญานิ้วนางบ่งชี้ถึง จินตนาการ ความละเมียด ละไม ในอารมณ์

นิ้วก้อยบ่งชี้ถึง เซ็กส์ และประสาทสัมผัส หรือลางสังหรณ์

ดวง