การเลือกวันหมั้น เพื่อเสริมดวงชีวิตคู่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว

การเลือกวันหมั้นเพื่อเสริมดวงชีวิตคู่ของเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั้น เป็นเรื่องสำคัญให้ยึดเอาปีเกิดของเจ้าสาวเป็นหลักเจ้าสาวเกิดปีชวดวันหมั้นที่เป็นมงคล คือ วันอาทิตย์

เจ้าสาวเกิดปีฉลูวันหมั้นที่เป็นมงคล คือ วันจันทร์เจ้าสาวเกิดปีขาลวันหมั้นที่เป็นมงคล คือ วันอังคาร

เจ้าสาวเกิดปีเถาะวันหมั้นที่เป็นมงคล คือ วันพุธ

เจ้าสาวเกิดปีมะโรง วันหมั้นที่เป็นมงคล คือ วันพฤหัสบดี

เจ้าสาวเกิดปีมะเส็งวันหมั้นที่เป็นมงคล คือ วันศุกร์เจ้าสาวเกิดปีมะเมียวันหมั้นที่เป็นมงคล คือ วันเสาร์

เจ้าสาวเกิดปีมะแมวันหมั้นที่เป็นมงคล คือ วันอาทิตย์

เจ้าสาวเกิดปีวอกวันหมั้นที่เป็นมงคล คือ  วันจันทร์

เจ้าสาวเกิดปีระกาวันหมั้นที่เป็นมงคล คือ วันอังคาร

เจ้าสาวเกิดปีจอวันหมั้นที่เป็นมงคล คือ  วันพุธ

เจ้าสาวเกิดปีกุนวันหมั้นที่เป็นมงคล คือ  วันพฤหัสบดี

ดวง