9 ที่เที่ยวบางแสน 2566 ที่เที่ยวศรีราชา ที่เที่ยวใกล้กรุงเทพ เดินทางง่าย

1. หาดบางแสน

ที่อยู่ : หาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน 24 ชั่วโมง
2. สะพานชลมารควิถี

ที่อยู่ : ถนนเลียบชายทะเล ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 08.00 - 20.00 น.


3. หาดวอนนภา

ที่อยู่ : หาดวอนนภา ถนนบางแสนสาย 1 ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรีเวลาเปิด - ปิด : ทุกวันตลอดเวลา


4. ตลาดหนองมน

ที่อยู่ : 166 ถนนสุขุมวิท ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 05.00 - 20.00 น.

เบอร์โทร : 083-262-4156

เฟซบุ๊ก : facebook.com/ตลาดหนองมน ชลบุรี


5. วัดแสนสุขสุทธิวราราม

ที่อยู่ : วัดแสนสุขสุทธิวราราม ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรีเวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น.

เบอร์โทร : 038-193-500-2


6. จุดชมวิวเขาสามมุข

ที่อยู่ : บ้านแหลมแท่น ต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวันตลอดเวลา


7. แกรนด์แคนยอนคีรี

ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เวลาเปิด – ปิด : ทุกวัน


8. สะพานปลาอ่างศิลา

ที่อยู่ : อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวันตลอดเวลา


9. วัดเขาบางทราย

ที่อยู่ : วัดเขาพระพุทธบาทบางทราย ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 06.00 - 18.00 น.

สถานที่ท่องเที่ยว