11 ที่เที่ยวหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 2566 รวมจุดเช็คอิน ที่เที่ยวน่าไป

1. สวนน้ำ วานา นาวา วอเตอร์ จังเกิ้ล (Vana Nava Water Jungle)

ที่อยู่ : ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลาเปิด - ปิด : 11.00 - 16.00 น.

เบอร์โทร : 032 909 606

เว็บไซต์ : https://www.vananavahuahin.com/เฟซบุ๊ก : Vana Nava Water Jungle


2. หัวหินซาฟารี แอนด์ แอดเวนเจอร์ พาร์ค (Huahin Safari & Adventure Park)

ที่อยู่ : ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลาเปิด - ปิด : 08.00 – 17.00 น.

เบอร์โทร : 082 246 4628

เฟซบุ๊ก : Huahin Safari & Adventure Park
3. วัดห้วยมงคล

ที่อยู่ : ถนนห้วยมงคล ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลาเปิด - ปิด : 08.00 - 18.00 น.

เบอร์โทร : 086 412 9051

เฟซบุ๊ก : วัดห้วยมงคล


4. หาดหัวหิน

ที่อยู่ : อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลาเปิด - ปิด : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวัน


5. ถนนคนเดินปราณบุรี

ที่อยู่ : ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวันเสาร์ 16.30 - 21.30 น.


6. หาดสามร้อยยอด

ที่อยู่ : ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลาเปิด - ปิด : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวัน


7. สถานีรถไฟหัวหิน

ที่อยู่ : ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลาเปิด - ปิด : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวัน


8. ทุ่งสามร้อยยอด

ที่อยู่ : ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลาเปิด - ปิด : 07.00 - 18.00 น.

เบอร์โทร : 032 821 568


9. ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม

ที่อยู่ : ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลาเปิด - ปิด : 09.00 – 18.00 น.

เบอร์โทร : 089 080 5942

เฟซบุ๊ก : ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม Huahin Samphannam Floatingmarket


10. หาดปากน้ำปราณ

ที่อยู่ : ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลาเปิด - ปิด : สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งวัน


11. วนอุทยานปราณบุรี

ที่อยู่ : 14 ผาสุกวนิช 16 ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลาเปิด - ปิด : 06.00 - 18.00 น.

เบอร์โทร : 061 464 4951

เฟซบุ๊ก : วนอุทยานปราณบุรี

สถานที่ท่องเที่ยว