ปิดทองพระพุทธรูปเพื่อเสริมดวงชะตา ติดตำแหน่งไหนจะอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง

การปิดทองพระพุทธรูปเพื่อเสริมดวงชะตา และความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนั้นนิยมทำกันมานานแล้ว แต่น้อยคนนักที่จะทราบถึงความหมายของตำแหน่งในการปิดทอง1. หากปิดทองที่พระพักตร์ (ใบหน้า) จะเสริมในเรื่องหน้าที่การงาน ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง2. หากปิดทองที่พระอุทร (ท้อง) จะเสริมในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง

3. หากปิดทองที่พระนาที (สะดือ) จะเสริมในเรื่องทรัพย์สิน เงินทอง เสริมให้ชีวิตมีแต่ความสะดวกสบาย

4. หากปิดทองที่พระเศียร (หัว) จะเสริมในเรื่องสติปัญญา มีความจำเป็นเลิศ สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ดี5. หากปิดทองที่พระอุระ (หน้าอก) จะเสริมในเรื่องเสน่ห์ สง่าราศี เป็นที่ถูกใจของผู้คน

6. หากปิดทองที่พรหัตถ์ (มือ) จะเสริมในเรื่องอำนาจ บารมีให้สูงส่งยิ่งๆขึ้นไป

7. หากปิดทองที่พระบาท (เท้า) จะเสริมในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ จะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยและพาหนะ

8. หากปิดทองที่บริเวณหลังองค์พระพุทธรูป (ด้านหลัง) เชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทององค์พระทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิดที่ด้านหลังด้วย และเชื่ออีกว่าหากปิดทององค์พระได้ทั่วทั้งองค์ในชาตินี้ จะทำให้ไม่ว่าภพชาติต่อไปชาติไหน ก็จะมีผิวพรรณผ่องใส งดงาม มีสง่าราศี เสริมดวงบารมี

ดวง