โรงแรมสัตหีบ

  • แนะนำที่พัก

    5 ที่พัก “สัตหีบ” 2564 บรรยากาศดี ใกล้ทะเล

    รวม 5 ที่พักบรรยากาศดี ใกล้ทะเลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เป็นรู้จักกันว่าเป็นอำเภอที่ฐานทัพเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีหาดบางเสร่ อ่าวดงตาล และ เกาะแสมสารที่อยู่ภายใต้การดูแล