งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย

 

งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัยประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า "พิธีจองเปรียญ" หรือ "การลอยพระประทีป" และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอนจังหวัดสุโขทัย กรมศิลปากร และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 เพื่อเป็นการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมการเดินทางท่อง เที่ยวจังหวัดสุโขทัย โดยให้ชื่องานตามคำในศิลาจารึกว่า "งานเผาเทียน เล่นไฟ" จุดเน้นที่สำคัญของงานนี้ คือ การฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ พลุ ตะไล ไฟพะเนียง ดอกไม้ไฟชนิดต่าง ๆ จังหวัดสุโขทัย โดยกำหนดจัดขึ้นทุกปี ในวันเพ็ญเดือน 12 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12) หรือประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

  

สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2552 กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2552 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีการจัดประกวดกระทง การแสดง แสง เสียง เกี่ยวกับประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัย ตลอดจนการแสดงนาฎศิลป์ และมหรสพต่าง ๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672 (ดูตารางกิจกรรมแต่ละวันที่นี่)

 แนะนำ


ที่พักจันทบุรีริมน้ำร้านกาแฟเชียงใหม่ร้านกุ้งเผาจุดเช็คอินพิษณุโลกที่พักหาดเจ้าหลาวร้านอาหารคีโต deliveryร้านอาหารเกาะล้านติดทะเลร้านอาหารกาญจนบุรีริมน้ำที่พักกรุงเทพโรงแรมสระบุรีดำน้ำใกล้กรุงเทพที่พักขนอมติดทะเลร้านกาแฟอยุธยาเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4ที่พักชะอำ