งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 38

 

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 38

เริ่มแล้ว! งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่ 38 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 8 (38 th National Book Fair & 8th Bangkok International Book Fair 2010) ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. - 6 เม.ย.2553 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 มีนาคมนี้ เวลา 18.00 - 21.00 น. โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด และเปิดให้ประชาชนเข้าชมงานในเวลา 10.00 - 21.00 น. ในวันที่ 27 มีนาคม จนถึง 6 เมษายน 2553

สถานที่จัดงาน- ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พื้นที่ประมาณ 21,000 ตารางเมตร

- แพลนนารีฮอลล์, Main Foyer โซน C ชั้นบน-ล่าง และโซนพลาซ่า สำหรับกิจกรรมการจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษา

- ห้อง Ball room , Hall A และ Atrium สำหรับจัดนิทรรศการและเวทีสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและแนะนำหนังสือ

- ห้อง Meeting Room 1-4 สำหรับงานแสดงหนังสือนานาชาติ และการอบรมสัมมนา

- ห้อง Board Room 2-4 , ห้อง Lotus สำหรับจัดอบรมสัมมนาวิชาการ

  

กิจกรรมและนิทรรศการ

ภายในห้องบอลรูม (Ball Room)

1. นิทรรศการจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เลขที่บูธ Z01 จะจัดแสดงการดำเนินงานและเผยแพร่สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สารสนเทศและการสื่อสาร

2. "ห้องสมุด กทม. ......เปิดห้องเรียนรู้สู่โลกกว้าง" เลขที่บูธ Z02 ห้องสมุดรูปแบบใหม่ ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร ผ่านสื่อและกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ ชุดนิทรรศการ สื่อมัลติมีเดีย สื่อเทคโนโลยี พร้อมจำลองบรรยากาศห้องสมุดมิติใหม่ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้มิติใหม่ที่นำกระบวนการเรียน รู้แบบ DLC ( Discovery Learning Center) มาใช้ในการทำกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดการเรียนรู้และค้นหาคำตอบได้ด้วย ตนเอง เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของคนกรุงเทพฯ ทุกกลุ่ม และทุกรูปแบบการดำเนินชีวิต เพื่อดึงดูดผู้ร่วมงานให้มีการรับรู้ที่ดีกับชุดนิทรรศการและกิจกรรมภายใน พื้นที่ทั้งหมด

3. กิจกรรมจากมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก เลขที่บูธ Z03 จัดกิจกรรมและนิทรรศการที่สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย

4. นิทรรศการห้องสมุดหนังสือใหม่ เลขที่บูธ Z04 ซึ่งจะจัดแสดงหนังสือจำนวนประมาณ 2,000 ปก จาก 11 หมวด เป็นหนังสือที่พิมพ์ตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบัน ได้แก่ หนังสือสำหรับเด็ก วรรณกรรมเยาวชน นวนิยาย การ์ตูน ประวัติศาสตร์ คู่มือ/แบบเรียน ศิลปวัฒนธรรมและสารคดี ปรัชญาและศาสนา อาหารและสุขภาพ ท่องเที่ยว และทั่วไป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หนังสือใหม่ให้ผู้ชมงานสามารถเลือกซื้อหาได้ในงาน และเฉพาะในงานนี้ จะมีโซนให้บริการยืม-คืนหนังสือแก่บุคคลทั่วไป ท่าน 1 เล่มเป็นเวลา 2 วันเพียงท่านแสดงบัตรประชาชน นอกจากนี้ น้องๆ จะเพลิดเพลินกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชนและครอบครัวในช่วงบ่ายของทุกวันที่บริเวณเวทีห้องสมุดฯ อีกด้วย

 

 

บริเวณฮอลล์เอ (Hall A Zone)1. กิจกรรมเสวนาเวที Hall A เลขที่บูธ Z05 เวทีกลางสำหรับการเปิดตัวหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในงาน

2. เมื่อยนักพักเท้า เลขที่บูธ Z06 บริการนวดเท้าแผนโบราณ สำหรับผู้เข้าชมงานที่ต้องการพักเหนื่อยหลังจากการเลือกซื้อหนังสือ

3. นิทรรศการหนังสือภาพถ่าย เลขที่บูธ Z07 จัดแสดงหนังสือภาพถ่าย 18 เล่ม ได้รับการประกาศรางวัล Deutscher Fotobuchpreis 2010 (รางวัลหนังสือภาพถ่ายเยอรมัน) ในงาน Stuttgarter Buchwochen (งานสัปดาห์หนังสือแห่งเมืองชตุทท์การ์ท) โดยมี Brsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Wrttemberg (สมาคมผู้จัดจำหน่ายหนังสือเยอรมัน ของรัฐบาเดน-เวอร์ทเทมแบร์ก) เป็นผู้ให้รางวัล ซึ่งได้นำไปจัดแสดงในประเทศเยอรมนีและในต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยโดยจะจัด แสดงผลงานที่ได้รับ รางวัลระดับทอง (Gold) และ รางวัลระดับเงิน (Silber) ในงานนี้ด้วย

4. นิทรรศการหนังสือดีเด่นประจำปี 2553 เลขที่บูธ Z08 จัดแสดงหนังสือที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2553 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

5. นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น เลขที่บูธ Z09 ซึ่งจะจัดแสดงหนังสือ 23 เล่มที่ได้รับรางวัลออกแบบยอดเยี่ยมประจำปี 2552 ตัวอย่างการห่อของด้วยผ้าสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม (Furoshiki) จำนวน 12 ชิ้น และผลงานการเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นด้วยพู่กันจากนวนิยายญี่ปุ่นเล่มดังโดย ศิลปินชื่อ Mariko Kinoshita ซึ่งมีชื่อเสียงมากที่สุดท่านหนึ่งในปัจจุบัน

6. ร้านภูฟ้า เลขที่บูธ Z10 จำหน่ายสินค้าที่ทำจากผ้าทอมือ ชาเพื่อสุขภาพ และของที่ระลึกหลากหลายรูปแบบ ซึ่งบางชิ้นได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาตีพิมพ์บนผลิตภัณฑ์

 

 

บริเวณเมนฟอร์เย่ (Main Foyer)

1. นิทรรศการในโอกาสที่สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 50 ปี และกิจกรรม All for Book : Book for All เลขที่บูธ X02 ประกอบด้วย

2. บูธบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เลขที่บูธ X01 ไปรษณีย์ไทยได้เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการส่งหนังสือถึงบ้านภายในงาน มากขึ้นด้วยการติดตั้งคอมพิวเตอร์สำหรับพิมพ์ป้ายสติ๊กเกอร์ผนึกหน้ากล่อง บรรจุหนังสือที่ต้องการส่ง เพื่อให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบชื่อของตนเองจากฐานข้อมูลที่มีอยู๋และ สั่งพิมพ์ได้ทันที ณ จุดให้บริการ ขณะที่ผู้ใช้บริการใหม่ก็เพียงพิมพ์ข้อมูลจ่าหน้าผู้รับในครั้งแรกก็สามารถ สั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์ลาเบลได้ในครั้งต่อ ๆ ไปอย่างง่ายดาย

3. บูธรับบริจาคหนังสือจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่บูธ X12

4. บูธกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่บูธ X13

5. Higher Education Press (HEP) China เลขที่บูธ X14

6. สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) เลขที่บูธ X15

7. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่บูธ X16

8. บูธ Green Read เลขที่บูธ X17

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก อินเตอร์เน็ต

 แนะนำ


ที่พักกาญจนบุรีโรงแรมพิษณุโลกที่เที่ยวราชบุรีที่เที่ยวเขาค้อเปิดใหม่ร้านอาหารคีโตเที่ยวปทุมธานีแนะนำคาเฟ่ปทุมธานีร้านอาหารพาแฟนไปเดทร้านอาหารขอนแก่นแฮมเบอร์เกอร์ที่พักสระบุรีทริปดำน้ำแสมสารไหว้พระเชียงรายที่เที่ยวเดือนมิถุนายนแนะนำร้านอาหารลพบุรี