งานแข่งขันตกปลาจังหวัดตราด 2553

 

 

งานแข่งขันตกปลาจังหวัดตราด 2553

วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2553

ณ หมู่เกาะช้างและทะเลตราด

ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันตกปลา “เปิดฤดูตกปลาทะเลตราด 2553” 

เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว อ.แหลมงอบ จ.ตราด ร่วมกับ ชมรมเรือตกปลาบ้านน้ำเชี่ยว - แหลมงอบ ได้ร่วมกันจัดโครงการ การแข่งขันตกปลา “เปิดฤดูตกปลาทะเลตราด 2553” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาตกปลา พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด และหมู่เกาะช้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สถานที่แข่งขัน ครอบคลุมพื้นที่หมู่เกาะช้างและทะเลตราด

วันที่ทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2553

ประเภทรางวัล รางวัลปลาเกมส์มี 12 ชนิด น้ำหนัก 1 ก.ก. ขึ้นไป จำนวน 24 รางวัล และรางวัลปลาเกมส์รวม จำนวน 2 รางวัล

 

รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประเภทปลาอินทรีย์ 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ2. ประเภทปลากระพงขาว 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ

3. ประเภทปลาสละ 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ

4. ประเภทปลาสาก 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ

5. ประเภทปลาช่อนทะเล 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ

6. ประเภทปลาโฉมงาม 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ

7. ประเภทปลาแชกำ 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ

8. ประเภทปลาเก๋า 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ

9. ประเภทปลากระพงแดง - แดงเขี้ยว 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ

10. ประเภทปลาอังเก่ย 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ

11. ประเภทปลากุเลา 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ

12. ประเภทปลากระเบน 2 รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ

13. รางวัลประเภท ปลาเกมส์รวมมากชนิด2รางวัล ชนะเลิศและรองชนะเลิศ (หากว่ามีจำนวนชนิดเท่ากัน ให้ตัดสินโดยการชั่งน้ำหนัก หากน้ำหนักเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก)

14. รางวัลเรือตกปลาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 รางวัล (ตัดสินจากน้ำหนักของขยะที่เก็บได้)

15. รางวัลไต๋เรือดีเด่น 1 รางวัล รับถ้วยรางวัลพร้อมของรางวัล(ตัดสินจากเรือที่ได้รางวัลชนะเลิศปลาเกมส์รวม)

 

เงื่อนไขการเข้าแข่งขัน1. การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รับสมัครเฉพาะประเภทเรือใหญ่ สมัครเป็นทีมๆละ ไม่เกิน 6 คน (ไม่รวมไต๋เรือ) ค่าสมัครทีมละ 1,500.- บาท (เพื่อเป็นค่าจัดเลี้ยงอาหารช่วงพิธีปิดในภาคค่ำ)

2. นักกีฬาต้องจัดหาเรือและอุปกรณ์ต่างๆมาด้วยตนเอง

3. นักกีฬาต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง

 

การตัดสินการแข่งขัน

1. นักกีฬาต้องนำเรือมาเทียบท่าที่ท่าเรืออรุณี บ้านน้ำเชี่ยว หรือท่าเรือแหลมงอบ อ.แหลมงอบ และนำปลามาทำการชั่งปลาที่ท่าเรืออรุณี บ้านน้ำเชี่ยว ในวันที่ 31 ตุลาคม 2553 ก่อนเวลา 16.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้ารับรางวัล

2. ปลาเกมส์ที่จะนำมาชั่งเพื่อบันทึกผลการแข่งขัน ต้องมีน้ำหนัก 1 กิโลกรัมขึ้นไป พร้อมทั้งทำการผูกบัตรบันทึกข้อมูลปลาที่แจกให้ที่หางปลา และเขียนข้อมูลในบัตรให้ครบก่อนนำมาชั่ง มิฉะนั้นคณะกรรมการอาจจะไม่รับพิจารณา

3. ขณะที่มีการชั่งปลา แต่ละทีมต้องส่งตัวแทนมาอยู่ ณ จุดชั่งปลา หากมีการทักท้วงเรื่องน้ำหนักปลา จะต้องทำการทักท้วงในขณะที่มีการชั่งน้ำหนักและบันทึกข้อมูล หากพ้นไปแล้วถือว่าการชั่งน้ำหนักถูกต้องสมบูรณ์ตามที่คณะกรรมการได้ตัดสิน และถือเป็นข้อยุติ

 

หมายเหตุ

ขอให้หัวหน้าทีมหรือตัวแทนแต่ละทีม เข้าร่วมฟังการชี้แจงกติกาอีกครั้งก่อนเริ่มการแข่งขันตามกำหนดการ หากว่ามีการเปลี่ยนแปลงกติกาและการตัดสินบางอย่าง ทั้งนี้หากทีมใดไม่ได้เข้ารับฟังให้ถือว่านักกีฬาในทีมนั้นๆ เห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกาดังกล่าวโดยปริยาย

 

กำหนดการแข่งขันกีฬาตกปลาในเทศกาลเปิดฤดูตกปลาทะเลตราด 2553

บ้านน้ำเชี่ยว ระหว่างวันที่ 29 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2553

วันที่ 29 ตุลาคม 2553

12.00 น. นักกีฬาลงทะเบียนร่วมการแข่งขัน

14.30 น. ผู้ร่วมพิธี และนักกีฬาพร้อมกันที่ปะรำพิธี ณ ท่าเทียบเรืออรุณี บ้านน้ำเชี่ยว

15.00 น. ประธานทำพิธีเปิดและปล่อยเรือ วันที่ 31 ตุลาคม 2553

ก่อน 16.00 น. นักกีฬานำเรือเข้าเทียบท่า และชั่งปลาเพื่อตัดสินการแข่งขัน

17.00 น. นักกีฬาร่วมสังสรรค์และรับประทานอาหารเย็น บริเวณด้านหน้า อาคารอเนกประสงค์ OTOP บ้านน้ำเชี่ยว (สถานที่อาจเปลี่ยนแปลง โดยจะชี้แจงให้ทราบในช่วงพิธีเปิด)

20.00 น. พิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัล

 

หมายเหตุ - นักกีฬาต้องนำเรือเข้าเทียบท่า ณ ท่าเรืออรุณี บ้านน้ำเชี่ยว หรือท่าเรือแหลมงอบ อ.แหลมงอบ และนำปลามาชั่งน้ำหนักที่ท่าเรืออรุณี บ้านน้ำเชี่ยว ก่อนเวลา 16.00 น. มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

ข้อมูลจาก : http://www.namchieo.com

 

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อ นายกศักดิ์ชัย เอี่ยมบุญญฤทธิ์ 08-4707-7717 หรือ

กองการศึกษา เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว โทร (039) 532-959 ต่อ 16

 แนะนำ


คาเฟ่อยุธยาโรงแรมชะอำร้านอร่อยกาญจนบุรีร้านอาหารนนทบุรีริมน้ำร้านกาแฟหัวหินที่พักแก่งกระจานติดริมน้ำร้านอาหารนครนายกร้านอาหารวิวสวยร้านกาแฟเพชรบุรีที่เที่ยวเชียงใหม่ที่เที่ยวระยองที่พักแก่งกระจานร้านอาหารพาแฟนไปเดทรีสอร์ทสมุทรปราการแหล่งขายอาหารทะเล