งานแสดงสินค้าและวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 16

  

งานแสดงสินค้าและวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 16วันที่ 15 - 22 มกราคม 2554

ณ สนามบินเก่า(ฝูงบิน 416) จังหวัดเชียงราย

 

จังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดงานแถลงข่าว อลังการงานแสดงสินค้าและวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 16 (Thailand GMS Trade Fair & Cultural Show 2011) ในระหว่างวันที่ 15 - 22 มกราคม 2554 ณ สนามบินเก่า(ฝูงบิน 416)ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยจังหวัดเชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย กำหนด จัดงาน " อลังการงานแสดงสินค้าและวัฒนธรรมสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 16 " (Thailand GMS Trade Fair & Cultural Show 2011) ในระหว่างวันที่ 15 - 22 มกราคม 2554 ณ สนามบินเก่า(ฝูงบิน 416) จังหวัดเชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่าย และเพิ่มช่องทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในกลุ่ม 6 ประเทศลุ่มน้ำโขง(GMS) ที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานให้ยั่งยืนสืบไป

ในการนี้ เพื่อให้การจัดงานแถลงข่าว การจัดงาน " อลังการงานแสดงสินค้าและวัฒนธรรมสัมพันธ์ ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 16 " ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจัดงานฯจึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวฯ ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องแถลงข่าว(ห้อง30410) กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (ดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้) และขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาจัดทำข่าว เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ให้เป็นที่รับทราบแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นการ เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาเที่ยวชมงานฯ ในครั้งนี้

ที่มา : http://thailandexhibition.com/Exhibition/Exhibition-News-Details.php?id=1981

 แนะนำ


คาเฟ่พังงาเปิดใหม่ร้านเด็ดปทุมธานีคาเฟ่พังงาร้านอาหารในกรุงเทพที่เที่ยวสงขลาที่พักนครปฐมที่พักบึงกาฬคาเฟ่จันทบุรีริมน้ำที่เที่ยวสระบุรีเปิดใหม่ที่พักภูเก็ตติดทะเลร้านกาแฟเขาค้อที่พักสุนัขเข้าได้คาเฟ่ชลบุรีที่พักมวกเหล็กร้านอาหารพัทยาติดทะเล