ทุ่ม 15 ล้าน สร้างชุมชนช้างสุรินทร์ แห่งแรกของโลก

 

ทุ่ม 15 ล้าน สร้างชุมชนช้างสุรินทร์ แห่งแรกของโลก 

วันที่ 8 ตุลาคม ที่บริเวณศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ 7 องค์กร ประกอบด้วย จังหวัดสุรินทร์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์, กรมป่าไม้, กรมอุทยานแห่งชาติ, กรมปศุสัตว์, องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันสำรวจและขึ้นทะเบียน ทำประวัติช้าง ตรวจสุขภาพช้าง ตรวจสอบไมโครชิพที่ฝังไว้ในช้างแต่ละเชือกพร้อมทั้งทำสัญญาจ้างเจ้าของช้าง ควาญช้าง ในการนำช้างจำนวน 125 เชือก เข้าโครงการนำช้างคืนถิ่น ซึ่งเริ่มดำเนินการ ในระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2552 โครงการนำช้างคืนถิ่น ลดปัญหาการนำช้างออกไปเร่ร่อน เพื่อแก้ปัญหาให้เป็นรูปธรรม โดยองค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ 15 ล้านบาทลงพื้นที่ สร้างให้เป็น "คชอาณาจักร" ซึ่งเป็นชุมชนช้างที่ยิ่งใหญ่แห่งแรกของโลก ในวันนี้มีช้างสมัครเข้าโครงการวันแรกกว่า 100 เชือก ส่วนใหญ่เป็นช้างในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเจ้าของช้างควาญช้างจะได้รับเงินเดือน ๆ ละ 8,000 บาทและค่าอาหารช้าง 5,000 บาท ควาญช้าง 3,000 บาท

  

ทั้งนี้ ควาญช้างต้องปลูกพืชอาหารช้างในพื้นที่ ๆ กำหนดให้เสมือนเป็นการจ้างแรงงานทำงานไปในตัว รวมถึงช้างและควาญช้างต้องอยู่ในโครงการตลอดระยะเวลา 1 ปี หากพบว่ามีช้างเชือกใดหลบหนี ออกไปเร่ร่อน องค์การสวนสัตว์ตรวจสอบพบ จะถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากโครงการทันที ซึ่งบรรยากาศการลงทะเบียนช้างตั้งแต่ช่วงเช้า ที่ศูนย์คชศึกษา คึกคักไปด้วยช้างกว่า 200 เชือก นับเป็นมิติใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดทำ ชุมชนช้าง หรือ "คชอาณาจักร" ที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้ ซึ่งต้องอาศัยการร่วมมือและสนับสนุนจากภาครัฐ

นายประกิจ ร่วมพัฒนา ตัวแทนควาญช้าง เผยว่า เมื่อโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น ชาวช้างมั่นใจว่าปัญหาช้างเร่ร่อนจะลดลงและหายไปในที่สุด และชาวช้างทุกคนพร้อมที่จะร่วมมือเข้าสู่โครงการช้างคืนถิ่น พร้อมทั้งจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับองค์การสวนสัตว์ เพื่อให้ คชอาณาจักร ประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง

ในขณะนี้ที่ศูนย์คชศึกษา มีช้างที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ นำช้างคืนถิ่นแล้ว 65 เชือก ขณะที่องค์การสวนสัตว์ รับช้างคืนถิ่นเพิ่มมาอีก 125 เชือก รวมเป็นช้าง 180 เชือก อย่างไรก็ตาม ทั้งสองโครงการ ยังไม่สามารถรับช้าง เข้าร่วมโครงการนำช้างคืนถิ่น ได้ทั้งหมด ยังมีช้างอยู่อีกกว่า 80 เชือก ซึ่งเป็นช้างในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ส่วนหนึ่ง จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนหนึ่ง ที่ยังไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนำช้างคืนถิ่นได้ เพราะงบประมาณทั้งสองหน่วยงานมีอยู่อย่างจำกัด และกำลังเป็นปัญหาความเดือดร้อนของควาญช้างอยู่ในขณะนี้

 แนะนำ


ที่เที่ยวลพบุรีเปิดใหม่บ้านพักจันทบุรีทริปดำน้ำแสมสาร สัตหีบ ชลบุรีที่พักโคราชที่พักจันทบุรีติดทะเลคาเฟ่ภูเก็ตเปิดใหม่คาเฟ่ใกล้กรุงเทพทะเลประจวบร้านกาแฟนครนายกร้านกาแฟภูเก็ตบุฟเฟ่ต์ทุเรียนที่เที่ยวชลบุรีเปิดใหม่จุดเช็คอินเชียงรายคาเฟ่นครนายกเปิดใหม่ร้านอาหารกรุงเทพ