นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์)

นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก Traditional Thai Puppet Performanceนาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก (โจหลุยส์) ขอเชิญร่วมสืบสารตำนานศิลป์ อนุรักษ์มรดก ของแผ่นดินร่วมกัน ณ วิกหัวหิน ทุกวันเสาร์ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ (วันที่ ๖ , ๑๓ , ๒๐ และ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓) เชิญชมการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง “กูรมาวตาร ตำนานพระราหู”

 แบ่งการแสดงออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่

- การแสดงรอบพิเศษ สำหรับนักเรียนนักศึกษา ชมฟรี เวลา ๑๔.๐๐ น.

- การแสดงรอบปกติ สำหรับบุคคลทั่วไป เวลา ๑๙.๐๐ น.

บัตรราคา ๕๐๐ , ๗๐๐ และ ๙๐๐ บาท ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เด็ก และนักเรียน นักศึกษา ลด ๕๐% 

พิเศษ สำหรับชาวประจวบคีรีขันธ์...เพียงยื่นบัตรประชาชนแสดงหลักฐานการเป็นบุคคล ในพื้นที่ รับสิทธิส่วนลดทันที ๕๐% การจัดการแสดงในครั้งนี้ เพื่อเปิดมุมมองที่สร้างสรรค์และสร้างประสบการณ์ในด้านการแสดงทางวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ และซึมซับศิลปะการแสดงหุ่น ละครเล็กที่เป็นมรดกของบรรพบุรุษไทยให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจและยอมรับภูมิปัญญาไทย อีกทั้ง ให้ประชาชนเกิดความศรัทธาในมิติทางวัฒนธรรม ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิกหัวหิน โทร. ๐ ๓๒๘๒ ๗๘๑๔ ,๐ ๓๒๘๒ ๗๘๑๕ www.vichuahin.com

 แนะนำ


คาเฟ่พิษณุโลกเปิดใหม่ร้านกาแฟเชียงรายคาเฟ่นนทบุรีน่านั่งคาเฟ่แปดริ้วร้านอาหารจันทบุรีรีสอร์ทเกาะกูดร้านอาหารโรแมนติกที่พักชะอำติดทะเลที่พักเขาค้อวิวทะเลหมอกที่เที่ยวระยองที่เที่ยวจันทบุรีร้านอาหารเขาใหญ่คาเฟ่ลำปางร้านอาหารเกาะล้านร้านกาแฟลำปาง