วิธีถวายเทียนพรรษา สำหรับคนไม่มีคู่ เเละ มีคู่ในอดีตมีความเชื่อว่าการ ถวายเทียน จะช่วยให้ชีวิตโชติช่วง พบเจอแต่เรื่องดีๆ หรือหากมีปัญหา ก็พบแสงสว่าง ทางออกทางแก้ไขในไม่ช้าเมื่อนำมาเชื่อมโยงกับเคล็ดเรื่องของความรัก ก็หมายถึงการส่องสว่างในชีวิตคู่ หรือหากใครยังไม่มีคู่ก็จะช่วยส่องทางให้พบกันในเร็ววันสำหรับคนไม่มีคู่อยากได้คู่

ถวายเทียนพรรษเป็นคู่ ( 2 เล่ม) โดยให้ใช้ดินสอแหลม หรือเหล็กแหลมๆ เขียนชื่อ-นามสกุล และวันเดือนปีเกิดของตัวเองลงไปบนเทียนทั้งสองเล่ม แล้วจึงถวายพระเป็นเคล็ดในเรื่องการให้ความสว่างไสว เป็นแสงสว่างนำทางไปพบคู่เร็วๆ ถ้าให้ดีควรถวายพวงมาลัยด้วย แต่ก็ต้องถวายพวงมาลัย 1 คู่ เหมือนกันสำหรับคนมีคู่แล้ว

แนะให้ทำบุญถวายเทียนร่วมกัน โดยต้องถวายเทียน 1 คู่ และเขียนทั้งชื่อตัวเอง และชื่อคู่รักลงไปบนเทียนทั้งสองเล่ม คู่กันไปเลย ไม่ใช่เขียนชื่อตัวเองเล่มหนึ่ง เขียนชื่อคู่รักอีกเล่มหนึ่ง ส่วนพวงมาลัย ถวายพวงเดียวก็พอ

ดวง