เงื่อนไขสิทธิ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ ขยายเวลาถึง ก.ย. 65

เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 เคาะเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ ขยายเวลาถึง ก.ย. 65 เช็กเงื่อนไขสิทธิทั้งหมดที่ต้องรู้!

งานนี้สายเที่ยวต้องมีเฮแน่นอน! เพราะหลังจากทางที่ประชุม ศบศ. มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 อีก 1 ล้านสิทธิ โดยใช้งบประมาณเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ 4,000 ล้านบาท พร้อมขยายระยะเวลาโครงการเราเที่ยวด้วยกันจากเดิม พฤษภาคม 65 ให้ไปสิ้นสุดในเดือน กันยายน 65 ทำให้มีผู้สนใจจำนวนมาก

โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ออกมาระบุว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ที่เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ล้านสิทธิ จะยังคงสิทธิคูปองค่าอาหาร ค่าตั๋วเครื่องบินตามเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ และจะขยายการใช้สิทธิจากเดิมที่จะหมดเขตในวันที่ 31 พฤษภาคม 65 ให้ไปสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 65 แทนคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com จะต้องมีรายละเอียด ดังนี้

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน


โดยประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวะดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิสำหรับประชาชน

เงื่อนไขสิทธิของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ที่รัฐบาลให้การสนับสนุนมี 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน
 • เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด


ส่วนลดค่าอาหาร และค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • รัฐบาลสนับสนุนคูส่วนลดค่าอาหาร และค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับผู้ร่วมโครงการเมื่อเช็คอินเข้าโรงแรมสำเร็จ
 • ผู้ร่วมโครงการจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวันเช็คอิน และคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวันเช็คเอาท์
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยว ใช้ได้กับร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการเท่านั้น โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

ส่วนลดค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

 • ประชาชนที่ต้องการรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องจองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น และจะมีสิทธิได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
 • สำหรับผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย จะได้สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
 • ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึงเช็คอิน และเช็คเอาท์ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
 • วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวันเช็คอินหรือเช็คเอาท์โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วันและการเดินทางกลับจะต้องอยู่ภายใน 30 กันยายน 65

ข่าวสารท่องเที่ยว