พับใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้ การเก็บเงินก้นถุง "แบงค์เรียกเงิน" ทำแล้วจะกระเป๋าหนักกระเป๋าตุง

ให้เก็บเงินก้นถุง โดยใช้ธนบัตรชนิดต่างๆ 20/50/100 พับใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้ เป็นเงินก้นถุง ดูว่าปีไหนใช้แบงกี่บาทเลขอะไร ลองเอาทำเป็นเคล็ดเรัยกเงิน เงินจะได้เข้ามาตุงเต็มกระเป๋า ครับ#ปีชวด ควรจะพกแบงค์ 20 ที่ลงท้ายด้วยเลข 7

#ปีฉลู ควรจะพกแบงค์ 50 ที่ลงท้ายด้วยเลข 2

#ปีขาล ควรจะพกแบงค์ 20 ที่ลงท้ายด้วยเลข 5#ปีเถาะ ควรจะพกแบงค์ 100 ที่ลงท้ายด้วยเลข 6

#ปีมะโรง ควรจะพกแบงค์ 50 ที่ลงท้ายด้วยเลข 3

#ปีมะเส็ง ควรจะพกแบงค์ 100 ที่ลงท้ายด้วยเลข 4

#ปีมะเมีย ควรจะพกแบงค์ 20 ที่ลงท้ายด้วยเลข 6#ปีมะแม ควรจะพกแบงค์ 50 ที่ลงท้ายด้วยเลข 1

#ปีวอก ควรจะพกแบงค์ 20 ที่ลงท้ายด้วยเลข 4

#ปีระกา ควรจะพกแบงค์ 20 ที่ลงท้ายด้วยเลข 9

#ปีจอ ควรจะพกแบงค์ 100 ที่ลงท้ายด้วยเลข 0

#ปีกุน ควรจะพกแบงค์ 50 ที่ลงท้ายด้วยเลข 4

นำธนบัตรที่มีเลขลงท้ายดังกล่าว นำไปพับเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ เพื่อจะได้เรียกโชคลาภ เงินทอง ให้เข้ามาเต็มกระเป๋าครับ

******ขอให้มีโชค มีเงิน มีทอง กันทั่วหน้านะครับ

ดวง